Wat doen wij?

Kraamzorg

De geboorte van een veulen is iedere keer weer een heel bijzonder en spannend moment. Meestal gaat het wel goed, maar soms kan er iets verkeerd gaan bij de bevalling, met de merrie en/of het veulen.

Wilt u graag een veulen fokken bij uw merrie? Maar heeft u geen ervaring met de geboorte van een veulen. Of heeft u geen tijd om te waken tijdens de laatste dagen van de dracht? Dan kunt u met uw merrie bij ons terecht, want wij zijn gespecialiseerd in de kraamzorg bij paarden. 

Intensieve controle voorkomt ernstige complicaties.

Een geboorte zonder controle kan in veel gevallen vlot en normaal verlopen. De geboorte bij het paard verloopt echter vaak explosief. Waneer er dan een complicatie voordoet  kunnen de gevolgen voor de merrie en het veulen verstrekkend zijn. Ernstige gevolgen kunnen worden voorkomen door intensieve bewaking voor, tijdens en na de geboorte van het veulen. De Bemi Hoeve streeft naar een continue toezicht doormiddel van camerabewaking en een zender op de vulva. Hierdoor kunnen wij snel en adequaat handelen bij eventuele complicaties.

Mocht het veulen direct na de geboorte ademhalingsproblemen hebben dan kunnen we direct ingrijpen en zuurstof toedienen, zodat het veulen een betere start krijgt.

Belangrijk is dat de merrie na de geboorte rustig blijft liggen zodat de navelstreng nog even intact blijft,door het samentrekken van de baarmoeder kan nog een hoeveelheid bloed door de navelstreng naar het veulen gestuwd worden. Door het opstaan van de merrie of beweging van het veulen zal de navelstreng op de juiste plaats afbreken. Daarna controleren we of de navelstreng niet meer nabloed, en desinfecteren we met jodium.

Vervolgens is goede biest het aller belangrijkste. Met behulp van een refractometer testen wij de kwaliteit van de biest. Bij mindere kwaliteit is er biest van beste kwaliteit voor handen, en als het veulen niet snel genoeg op zoek gaat naar het uier, melken we de merrie en krijgt het veulen de biest met de fles, zodat we zeker weten dat het pasgeboren veulen er genoeg van binnen heeft gekregen. 

                                               

 

Mocht het nodig zijn dat u merrie of veulen een behandeling nodig heeft dan kunnen we ten aller tijde terug vallen op de dierenartsen van DAP Moergestel indien het geen spoed betrefd kunnen we in overleg uw eigen dierenarts ter plaatse laten komen.

Insemineren

Sinds Dave volledig werkzaam is in het bedrijf, heeft hij onder begeleiding van Hengstenhouderij Piet Kuypers, het insemineren onder de knie gekregen. Vanaf 2021 kunnen wij dan ook deze dienst aan u verlenen, we beschikken over een pony schouwhengst om de hengstigheid van de merrie te bepalen, en begeleiden uw merrie ook bij de dierenarts. Tevens zijn wij lid van: Bond van KWPN Hengstenhouders.

 

Moederloze veulens

Meestal gaat het goed, maar af en toe gebeurt het dat de merrie kort na de geboorte komt te overlijden. Dan zit je met een veulen dat heel veel zorg en aandacht nodig heeft. Het is heel belangrijk dat het veulen heel snel voldoende biest met goede antistoffen binnenkrijgt.  Het beste is dan om een pleegmoeder te vinden die op dezelfde dag haar veulen verloren heeft. Facebook is een belangrijk meldpunt waar veulens en merries bij elkaar gebracht kunnen worden. Lukt dit niet dan is er de mogelijkheid om een guste merrie die ooit zelf een veulen heeft gehad, via medicatie melk te laten produceren, zo zijn er enkele dierenartsen praktijken in Nederland en Belgie die in het veulenseizoen altijd merries klaar hebben staan om een veulen te adopteren, bij ons in de buurt zit Dierenkliniek Dennenoord te Duizel, deze praktijk heeft de laatste jaren vele moederloze veulens aan een merrie gekoppeld. Heeft of kent u zelf een guste merrie die al eens een veulen heeft gehad, dan kunnen wij van De Bemi Hoeve eventueel deze merrie ook zelf aan een moederloos veulen koppelen, wel gaan hier dan wel een dag of 10 overeen voordat ze bij elkaar kunnen, de merrie krijgt medicatie voor de melkgift en het veulen krijgt om het 1.5 uur een fles melk.

  

Rhesusveulen

Een ander woord voor rhesus is neonatale icterus (NI). is een ziekte van het pasgeboren veulen. Door antilichamen in de biest van de merrie tegen de rode bloedcellen van het veulen, wordt het veulen ziek. Het veulen drinkt de biest, maar de antilichamen breken de rode bloedcellen van het veulen af. Het veulen krijgt hierdoor steeds minder rode bloedcellen en zal steeds zwakker worden. Doordat er bij het paard veel meer variatie is in bloedgroepen dan bij de mens is neonatale icterus zeldzaam.

Er worden 2 vormen onderscheiden:

1. Hyperacute vorm, veulens gaan binnen 6-8 uur dood en ontwikkelen geen symtomen.

2. Acute vorm, er verschijnen symptomen na 48 uur tot 5 dagen. Deze vorm komt vaker voor. De eerste verschijnselen vertonen zich meestal op de 2e levensdag. Het veulen wordt suf en sloom en de toestand gaat steeds verder achteruit. Door afbraak van rode bloedcellen  kan geelverkleuring optreden, dit kan worden gezien bij de slijmvliezen. En vaak kleurt de urine rood.

Behandeling kan met een bloedtransfusie.

Heeft een merrie eenmaal een rhesusveulen gehad, dan is het verstandig om de bloedgroepen van beide ouders te controleren voor het dekken, indien dit niet is gedaan dan moet je de eerste 24 tot 36 uur geen biest geven van de eigen moeder, je geeft het veulen dan +/- 3 liter biest van een andere moeder eventueel in combinatie met een bloedplasmabehandeling, de merrie dient in ieder geval 24 uur maar nog beter 36 uur gemolken te worden, en het veulen krijgt dan een muilkorfje om.

Revalidatie

Heeft uw paard een operatie moeten ondergaan of een ernstige blessure waarvan het moet herstellen, of wilt u uw paard gewoon even een rustperiode geven?

 Het revalidatieprotocol van de dierenarts wordt door ons met veel zorg en aandacht uitgevoerd. De ruime stallen, zijn uitermate geschikt voor een paard dat rust nodig heeft. Om het revalidatieproces te ondersteunen kan uw paard gebruik maken van ons thermium.

Losse thermium behandelingen zijn natuurlijk ook mogelijk ter ondersteuning van de prestaties van uw paard.

Meestal zijn het eenvoudige handelingen, zoals verbanden wisselen, afspuiten en stappen op de harde ondergrond, hiervoor kunnen we een makkelijke prijs afspreken.

 

Voor vakantie, rustperiode en/of winterstalling

Niet alleen drachtige- of revaliderende paarden kunnen bij ons terecht. Ook is de Bemi Hoeve een geschikt vakantieadres voor uw paard, waar het voor een korte of langere periode van zijn of haar rust kan genieten. Ook is het mogelijk tijdens de winterperiode uw paard bij ons te plaatsen.

In principe komen de paarden ook in de winterperiode elke dag buiten, is het weer zo slecht dan krijgen ze beweging in de binnenbak.

 

Vervoer

Vervoer van uw paard en veulen is ook mogelijk bij "De Bemi Hoeve"

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven